Metody

Lista wszystkich metod optymalizacji zaimplementowanych w programie:

  1. Metody optymalizacji w kierunku:
  2. Metody bezgradientowe:
  3. Metody gradientowe:
  4. Programowanie liniowe:
  5. Ograniczenia nieliniowe:
    • zewnętrzna funkcja kary,
    • funkcja bariery (hiperboliczna i logarytmiczna).