Szybki start

Optymalizacja bez ograniczeń

Funkcja celu: 0,1x4 - 10x2 - 20x + y2
1. Wybór optymalizacji bez ograniczeń i wprowadzenie funkcji celu.
2. Wybór metody Marquardta oraz zadanie punktu startowego.
3. Szczegółowy opis poszczególnych kroków optymalizacji.
4. Przebieg optymalizacji przedstawiony na wykresie.

Optymalizacja z ograniczeniami

Optymalizacja zadanej funkcji celu przy obszarze dopuszczalnym będącym lewą połówką koła o środku w punkcie (0; 0) i promieniu 4 jednostki.

Funkcja celu: 0,1x4 - 5x2 - 10x + y2
Ograniczenia: x2 + y2 ≤ 16
x ≤ 0
1. Wybór optymalizacji z ograniczeniami i wprowadzenie funkcji celu.
2. Wprowadzanie ograniczenia (koło o promieniu 4 i środku w  punkcie (0,0)).
3. Wprowadzone zadanie optymalizacji wraz z ograniczeniami.
4. Wybór metody Hooke'a-Jeevesa oraz punktu startowego.
5. Kolejne przybliżenia wyniku przedstawione na wykresie (obszar dopuszczalny to lewa część koła).