Opis

Eduoptim jest aplikacją prezentującą działanie wybranych numerycznych metod optymalizacji. Użytkownik zadaje funkcję celu, ew. ograniczenia, wybiera jeden z dostępnych algorytmów a następnie ma możliwość prześledzenia jego działania krok po kroku na wykresie.

Podstawowym celem aplikacji jest zobrazowanie działania poszczególnych algorytmów optymalizacji a także umożliwienie prostego badania ich efektywności. W związku z tym program posiada następującą funkcjonalność:

Eduoptim powstał w ramach pracy magisterskiej na Politechnice Wrocławskiej jako aplikacja wspomagająca prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metody Optymalizacji.