Dokumentacja klasy SinglePointLineSearch

#include <SinglePointLineSearch.h>

Diagram dziedziczenia dla SinglePointLineSearch

LineSearch Method Observable Derivative NewtonRaphson SignOfDerivative Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Klasa bazowa dla metod optymalizacji w kierunku, które polegają na poszukiwaniu coraz lepszych pojedynczych punktów.

Metody wywodzące się z tej klasy w każdej iteracji znajdują tylko pojedynczy punkt w przestrzeni jednej zmiennej. Najczęściej jest on wybierany na podstawie wartości pochodnych w punkcie poprzednim

W przypadku gdy metoda jest wykorzystywana do optymalizacji w kierunku przez metodę optymalizacji wielu zmiennych, wynikiem jest pojedynczy punkt. Gdy metoda działa samodzielnie, wynikiem jest cały przebieg optymalizacji.

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu źródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze źródłami bądź osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.