Dokumentacja klasy SectionLineSearch

#include <SectionLineSearch.h>

Diagram dziedziczenia dla SectionLineSearch

LineSearch Method Observable AlphaDivision BolzanoDivision DichotomousDivision FibonacciDivision QuadraticApproximation SecantDivision UniformDivision Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Klasa bazowa dla metod optymalizacji w kierunku polegających na podziale i redukcji odcinka.

Metody polegają na skracaniu zadanego odcinka $[a, b]$. Jeśli dana metoda z tej rodziny służy do rozwiązania samodzielnego problemu optymalizacji funkcji jednej zmiennej, odcinek ten jest zadany przez użytkownika. W przypadku, gdy wykonuje tylko minimalizację kierunkową jako część metody optymalizacji funkcji wielu zmiennych, odcinek $[a, b]$ jest znajdowany automatycznie (patrz FindInitialSection).

Odcinek $[a, b]$ jest skracany w taki sposób, aby był zbieżny do odcinka o niewielkiej długości, obejmującego punkt, w którym znajduje się minimum.

TODO: Karolu, czy wynikiem optymalizacji samodzielnej nie jest cały przebieg optymalizacji? Pamiętam gdy Simon o tym mówił, dlatego wrzucam to TODO W przypadku gdy metoda działa samodzielnie, wynikiem jest odcinek $[a^k, b^k]$; jeśli służy tylko do minimalizacji kierunkowej przy rozwiązywaniu problemu optymalizacji funkcji wielu zmiennych, wynikiem jest punkt - najczęściej środek tego odcinka: $\frac{a^k + b^k}{2}$.

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu źródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze źródłami bądź osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.