Dokumentacja klasy MethodWithLineSearch

#include <MethodWithLineSearch.h>

Diagram dziedziczenia dla MethodWithLineSearch

Method Observable DFP FletcherReeves HookeJeevesOptimal NewtonModified PolakRibiere PowellVariant1 PowellVariant2 RosenbrockOptimal SteepestDescent Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Metoda optymalizacji z optymalizacjš w kierunku.

Klasa bazowa dla metod optymalizacji wielu zmiennych, w których występuje etap wyboru kierunku kroku, a następnie optymalny krok w tym kierunku.

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu Ÿródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze Ÿródłami bšdŸ osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.