Dokumentacja klasy LinearMethod

#include <LinearMethod.h>

Diagram dziedziczenia dla LinearMethod

Method Observable Simplex Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Metoda optymalizacji liniowej (programowania liniowego).

Klasa bazowa dla metod optymalizacji liniowej.

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu Ÿródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze Ÿródłami bšdŸ osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.