Dokumentacja klasy LineSearch

#include <LineSearch.h>

Diagram dziedziczenia dla LineSearch

Method Observable SectionLineSearch SinglePointLineSearch AlphaDivision BolzanoDivision DichotomousDivision FibonacciDivision QuadraticApproximation SecantDivision UniformDivision Derivative NewtonRaphson SignOfDerivative Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Metoda optymalizacji w kierunku (optymalizacji funkcji jednej zmiennej).

Klasa bazowa dla metod optymalizacji w kierunku.

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu Ÿródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze Ÿródłami bšdŸ osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.